EST ENG RUS
kuulsaali shotid
Kuulsaali passioni tort
Kuulsaali töötaja
Bowling
Saal
Saal
Saal
Saal

Infot edasijõudnule

Spare - ehk teise viske realiseerimine

Kui tähtis on Spare? Mõtle järgmiselt: kui sa mängid üle ühe ruudu strike ja ülejäänud viskad mööda, siis 200 punkti enam kuidagi ei saa! Kokku ehk 140! Kui sa aga ei saa ühtki strike, kuid saad kõik spared, siis summa võib olla 190.

Miks on spare oluline?
Kui soovid olla arvestatav mängija, siis pead olema võimeline mängima spared igast võimalikust püstijäänud kujundist. Pead sama palju mõtlema ja pingutama kui visates strike. Hoolimata võistluse tüübist, kui sa kannatlikult ja visalt mängid spare'd, siis võid vältida tõeliselt madalaid tulemusi ja püsivalt juhtida kuni saavutad rohkem strike.
Püstijäänud kurikad e. spare' vise pakuvad võimaluse saada täpsemaks ja mitmekülgsemaks. Kui oled valmis ära õppima mõned lihtsad reeglid ja numbrid, siis võid saada super sparemängijaks.

Kuidas saada spare: Sihtimine
On olemas umbes 250 erinevat spare kombinatsiooni, kuid see arv muutub kontrollitavaks, kui õpid ära vaid mõned nurgad, kuidas on võimalik kõik need spared saada. Kui oled endale oma otse- ja/või vindipalli käitumise selgeks teinud, siis spare'de viskamine ei ole probleem - kasuta samade proportsioonide ja suunaga võtteid, kui esimese viske puhul - põhimõte on sama ning ei ole vahet, kas viskad otsepalliga või vindipalliga. Tasku-sparet (1, 5) viska mööda strike sihtimisjoont - seega erilist korrigeerimist pole vaja teha. Ülejäänud sparedtuleb visata muutes lähtekohta; isegi parem kui muuta vaid sihtimismärki (ja ka visuaalset märki) ning jalgu.
Sellel sammul võid kasutada jälle teist noolt nii nagu strike sihtides. Ometi, kui oled võistlussituatsioonis, võid kasutada totaalselt erinevat strike punkti - näiteks esimest noolt, kolmandat noolt, liistu, kahe noole vahel või isegi mõnda punkti viskejoone ja noolte vahel. Hoolimata sellest, milline su sihtimismärk on, kasutad sa mõnda sihtimisjoont oma strike palli jaoks.
 

Spare põhimõtted

Loe järgmised punktid põhjalikult läbi. Need muudavad sind paremaks spare bowlariks, võimaldades mängida intelligentselt läbimõeldud plaani järgi, suurendades spare saamise tõenäosust veel enne, kui lased palli käest. Ajal, kui loed neid punkte, kujutle kurikate diagrammi, pilti või täislauda ning mõtle nendele kurikatele, millest jutt käib.
1. Kui su püstijäänud kurikad jäävad vasakule, siis liigu paremale; kui kurikad jäävad paremale, siis liigu vasakule.
2. Alati vali löögipunkt nii, et see võimaldaks pallil tabada kurikat, mis seisab sulle kõige lähemal.
3. Alati liigu sihtmärgi suunas; kõnni paralleelselt sihtimisjoonega.
4. Alati vali löögipunkt nii, et pall tabaks võmalikult rohkem kurikaid. See praktika minimiseerib võimaluse, et mõni kurikas jääb mõne taha püsti (chopping). Välja arvatud juhul kui üritad võtta splitti, siis ära looda ainult pallile, et see põrkub vastu kurikaid ning realiseerib spare.
5. Alati "tõlgi" kõigepealt ülesjäänud kurikad endale arusaadavasse keelde, enne kui otsustad, kuidas neid visata. Püstijäänud kurikate tõlgendus ei pea olema isegi mitte osa tegelikust kombinatsioonist; tõlgendus võib olla psühholoogiliselt lihtsam kombinatsioon. Näiteks, 3 - 10 splitti võib mõelda kui 6-ndat kurikat, kuna pall puudutab nii 3-ndat kui 10-ndat kurikat. Samuti 5-10 split tõlgendub kui 2-se kurika vise, 2-4-5-8 nagu 8-nda kurika vise, 4 -10 split nagu 7-nda vise jne.
6. Peale seda, kui oled ära "tõlkinud" oma püstijäänud kurikad, säti see ühele seitsmest spare sihtimisjoontest, siis tee vajalikud korrektuurid ja otsi koht vastavalt oma strike sihtimisjoonele.

(materjalid koostanud Marika Lutter)
 
MEIST HINNAD PEOPAKETID KONTAKT BRONEERIMINE E-POOD TELLI KAASA